SIA Remedica

Juridiskā adrese – Rīga, Kleistu iela 24, LV-1067, Latvija

Reģ. nr. 40003568616

PVN numurs: LV40003568616

E-pasts: info@remedica.lv

Tālrunis: 37122075272

Vietni izstrādājusi un publicējusi:

SQLI
Publiska akciju sabiedrība ar valdi, kapitāls 3 691 180 eiro
Reģistrēta Parīzes RCS ar numuru 353 861 909
Galvenā biroja adrese 166 rue Jules Guesde – 92300 Levallois –Perret – FRANCIJA
Tālr.: +33 (0)1.85.64.20.20

Vietni uztur:
Claranet
Vienkāršotā akciju sabiedrība ar pamatkapitālu 5 332 300 eiro,
Reģistrēta Parīzes RCS ar numuru 419 632 286,
Galvenā biroja adrese 32 Rue Breguet 75011 Parīze – FRANCIJA
Tālr.: +33 (0)1.44.78.63.65

Autortiesības
 

 • Prečzīmes un logotipi, kas parādās šajā vietnē, ir NAOS reģistrētas prečzīmes. Nevienai no minētajām prečzīmēm vai logotipiem, kas parādās vietnē, nevar piešķirt licenci vai lietošanas tiesības, un tāpēc tos nedrīkst izmantot bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

 • Jebkuras vietnē publicētas informācijas reproducēšana ir atļauta tikai atsauces nolūkos un tikai personīgai lietošanai. Jebkura cita šo reprodukciju izmantošana, it īpaši izmantošana komerciālos nolūkos bez iepriekšējas rakstiskas NAOS piekrišanas, ir skaidri aizliegta.

 

 

 • NAOS patur tiesības sākt tiesvedību, ja tiek pārkāptas tā intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp kriminālprocesa ietvaros.

 

Atbildība

 • SIA Remedica nesniedz ne tiešu, ne netiešu garantiju un neuzņemas nekādu atbildību, kas var rasties no piekļuves šai vietnei vai saistībā ar tās izmantošanu, ieskaitot jebkādus bojājumus vai vīrusus, kas varētu inficēt IT aprīkojumu vai jebkuru citu lietotājam piederošu īpašumu.

 

 • SIA Remedica nevar būt atbildīgs par nekādu tiešu vai netiešu kaitējumu neatkarīgi no cēloņiem, izcelsmes, rakstura vai sekām, ko radījusi kāda piekļuve vietnei vai nespēja tai piekļūt, kā arī vietnes izmantošana un/vai paļaušanās uz jebkuru informāciju, ko tā tieši vai netieši sniegusi.

 

 • Lietotājs apņemas šajā vietnē neizpaust informāciju, kas varētu izraisīt civiltiesisku vai kriminālatbildību, un tāpēc apņemas šajā vietnē neizpaust informāciju, kas ir nelikumīga, pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai apmelojoša.

 

 • Vietnes ārpus SIA Remedica ar hipersaiti uz šo vietni nav pakļautas NAOS Latvijas SIA Remedica tāpēc tas neuzņemas atbildību par to saturu. Šīs saites uz citām vietnēm nekādā gadījumā nav apstiprinājums vai partnerība starp SIA Remedica un šīm vietnēm, uz kurām attiecas viņu pašu lietošanas nosacījumi un privātuma politika. Turklāt nevienai fiziskai vai juridiskai personai nav atļauts pievienot hipersaiti uz šo SIA Remedica vietni bez skaidras iepriekšējas NAOS valsts meitasuzņēmuma nosaukums atļaujas.
   

Personas datu aizsardzība[LA1] 

 • Informācija, ko SIA Remedica kā datu pārzinis savācis, tiek pakļauta IT apstrādei, lai pareizi apstrādātu Jūsu pieprasījumu. SIA Remedica godīgi un likumīgi vāc un apstrādā lietotāja personas datus. SIA Remedica var būt nepieciešams pārsūtīt lietotāja datus NAOS grupas uzņēmumu darbiniekiem, kā arī tā apakšuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem. SIA Remedica izvēlas apakšuzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un piegādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, lai nodrošinātu lietotāja personas datu aizsardzību, drošību un konfidencialitāti, it īpaši ieviešot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus un izpildot likuma prasības.

 

 • SIA Remedica nosaka personas datu glabāšanas periodu, pamatojoties uz laiku, kas nepieciešams vākšanas mērķu sasniegšanai. Kad šie mērķi ir sasniegti, SIA Remedica izdzēš Jūsu datus, izņemot atsevišķus gadījumus, kad likums pieprasa tos saglabāt.

 

 • Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datiem vai tiesībām, kas Jums ir saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, varat sazināties ar mums, izmantojot šajā vietnē esošo saziņas veidlapu.

 

 • Uzņēmums ir iecēlis datu aizsardzības pārzini, ar kuru var sazināties pa šādu adresi: dati@remedica.lv, vai pa pastu uz šādu adresi: vai uz biroju Antonijas ielā 24-12a, Rīgā, LV-1010.

 

 

 [LA1]This part need to be checked with local legislation and adapted if needed.

 [LA2]Other DPO mention alternative depending on local requirements.