Allez au contenu Allez à la navigation

Juridiska informācija

VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN PRIVĀTUMA POLITIKA
 
Laipni lūdzam BIODERMA LATVIJA ("Bioderma", "Mēs") vietnē. Pirms šīs vietnes ("Vietne") izmantošanas, lūdzam rūpīgi izlasīt tās Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku ("Noteikumi", "Privātuma politika"). 
Piekļuve šai Vietnei un tās izmantošana nozīmē jūsu piekrišanu Noteikumiem. Noteikumi attiecas uz visiem Vietnes apmeklētājiem. Ja jūs nepiekrītat kādam no noteikumiem, lūdzam neturpināt Vietnes izmantošanu.
 
LABORATOIRE BIODERMA
SAS ar kapitālu EUR 3,011,500
Galvenā biroja adrese: 75 Alberta Thomas - 69447 Lyon Cedex 03 - FRANCIJA
Reģistrēts Lionā ar numuru 387 496 821
Tālr .: +33 (0) 4.72.11.48.00
 
Latvijā:
SIA "Remedica"
Kleistu iela 24
Rīga, LV-1067
Latvija
 
Vietnes pārvaldes direktors: David Fabbro, digitālā mārketinga speciālists
 
Vietnes dizains:
AIR PARIS
Akciju sabiedrība ar pamatkapitālu 80'000 EUR
Reģistrēta Parīzes RCS ar numuru 418 038 758
Ar galveno biroju 352 rue Saint-Honoré – 75001 Parīze - FRANCIJA
Tālr.: +33 (0)1.53.45.35.00
 
Vietni administrē:
OVH
SAS ar pamatkapitālu 10'000'000 EUR
Reģistrēta Lille Metropole RCS ar numuru 424 761 419
Ar galveno biroju 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - FRANCIJA
Tālr.: +33 (0)9.72.37.97.74
 
AUTORTIESĪBAS
 
Šajā vietnē izvietotie zīmoli un logotipi ir uzņēmuma LABORATOIRE BIODERMA reģistrētas preču zīmes. Nekādas licences vai lietošanas tiesības netiks piešķirtas attiecībā uz jebkuru no iepriekšminētajiem, vietnē izvietotajiem zīmoliem vai logotipiem, kurus tāpēc nedrīkst lietot bez iepriekšējas rakstiskas īpašnieka atļaujas.
 
Jebkuru šajā vietnē publicēto dokumentu pavairošana ir atļauta vienīgi informatīvos nolūkos un vienīgi privātai lietošanai. Jebkāda cita šādu pavairotu dokumentu izmantošana un jo īpaši izmantošana komerciāliem nolūkiem ir nepārprotami aizliegta, ja vien uzņēmums LABORATORIE BIODERMA nav devis iepriekšēju rakstisku atļauju.
 
Uzņēmums LABORATOIRE BIODERMA patur tiesības jebkāda intelektuālā īpašuma tiesību aizskāruma gadījumā izmantot jebkādus tiesību aizsardzības līdzekļus, tai skaitā ierosināt kriminālprocesu.
 
ATBILDĪBA
 
Visa ar šīs vietnes starpniecību pieejamā informācija tiek sniegta vienīgi informatīvos nolūkos. Netiek sniegta nekāda veida tieša vai netieša garantija vai apliecinājums attiecībā uz šajā  vietnē esošo informāciju. LABORATOIRE BIODERMA neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu vai vīrusiem, kas var inficēt lietotāja datoriekārtas via jebkādu citu īpašumu.
 
LABORATOIRE BIODERMA nav atbildīgs par neprecizitātēm, kļūdām vai nepilnībām šajā vietnē. Šajā tīmekļvietnē redzamās BIODERMA produktu fotogrāfijas nav saistošas. Netiek dotas nekādas garantijas attiecībā uz tīmekļvietnē pieejamās informācijas precizitāti, ticamību vai pilnīgumu. Lietotājs uzņemas visu atbildību par šādas informācijas izmantošanu.
 
LABORATOIRE BIODERMA nav atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, neatkarīgi no cēloņiem, izcelsmes, rakstura vai sekām, kas var rasties, jebkurai personai piekļūstot vietnei, vai no neiespējamības jebkurai personai piekļūt vientei vai izmantot vietni un/vai no jebkādai tieši vai netieši no vietnes iegūtai informācijai piešķirtas ticamības.
 
Lietotājs piekrīt nenodot caur šo vietni nekādu informāciju, kas radītu civiltiesisku atbildību vai kriminālatbildību, un tāpēc piekrīt ar šīs vietnes starpniecību neizpaust nelikumīgu informāciju, informāicju, kas apdraudētu sabiedrisko kārtību, vai apmelojošu informāciju.
 
LABORATOIRE BIODERMA nekontrolē ārējās saites, kas ar hipersaites palīdzību ir piesaistītas šai vietnei, un tāpēc atsakās no jebkādas atbildības par to saturu. Šīs saites uz citām vietnēm nekādā veidā un nekādos apstākļos nav uzskatāmas par apstiprinājumu vai saistību starp LABORATOIRE BIODERMA un šīm vietnēm, kurām ir piemērojami pašām savi lietošanas noteikumi un privātuma pamatnostādnes. Turklāt nevienai fiziskai vai juridiskai personai nav tiesību izveidot saiti, kas ved uz vietni, bez iepriekšējas nepārprotamas LABORATOIRE BIODERMA piekrišanas.
 
PĀRTRAUKŠANA
 
Mēs varam jebkura iemesla dēļ nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt piekļuvi Vietnei, ja tiek pārkāpti vai netiek ievēroti šie Noteikumi.
 
SAITES UZ CITĀM VIETNĒM
 
Vietnē var tikt ietvertas saites uz Bioderma korporatīvo www.bioderma.lv vietni, Bioderma kontiem sociālajos tīklos, kā arī citām vietnēm, kuras uztur SIA "Remedica": www.atopija.lv, www.aknesklase.lv. Vietne var saturēt saites uz Latvijas aptieku tiešsaistes veikaliem. Vietnē netiek izmantotas citas trešo pušu saites.
 
NORMATĪVIE AKTI
 
Šie noteikumi ir piemērojami un interpretējami saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Ja kāds no noteikumiem netiek pildīts, tas netiks uzskatīts par atteikšanos no visiem Noteikumiem. Ja kāds no Noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, pārējie Noteikumi paliek spēkā.
 
IZMAIŅAS
 
Mēs paturam tiesības vienpusēji grozīt un pārskatīt Noteikumus jebkurā laikā. Ja pārskatīšana lietotājam ir būtiska, mēs par to informēsim 7 darba dienu laikā. Turpinot izmantot Vietni pēc izmaiņām, jūs piekrītat jaunajiem Noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat jaunajiem Noteikumiem, jūs nevarat izmantot Vietni.
 
Noteikumi atjaunoti 2018. gada 31. oktobrī.
 
PRIVĀTUMA POLITIKA
 
Datu pārzinis - SIA "Remedica", reģ.Nr. 40003568616, pēc adreses Rīga, Kleistu iela 24, LV-1067. Šī privātuma politikas sadaļa ("Privātuma politika") ir paredzēta personām, kuras pērk Bioderma izplatītos produktus, apmeklē vietnes www.bioderma.lv, www.atopija.lv, www.aknesklase.lv, izmanto to sniegtos pakalpojumus.
 
Ar privātuma politiku saistītās definīcijas
 
Personas dati - jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); fiziska persona, kas var sevi identificēt, ir persona, kuras identitāti var noteikt tieši vai netieši, jo īpaši saskaņā ar identifikatoru, piemēram, viņa vārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai viens vai vairāki fiziski, fizioloģiski identifikatori, ģenētiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.
Datu subjekts ir persona, kas ir ieinteresēta vai izmanto produktus, ko izplata Bioderma, vai persona, kas piedalās Bioderma organizētajos konkursos, vai persona, kas pārlūko Vietni.
Tīmekļa vietne - mūsu administrētās vietnes www.bioderma.lv, www.atopija.lv, www.aknesklase.lv.
 
Vispārīgi noteikumi
 
Privātuma politika definē personas datu apstrādes pamatprincipus, datu subjekta tiesību īstenošanu. Papildu informācija var tikt sniegta pārdošanas, pakalpojumu un citos līgumos.
Izmantojot Vietni, mūsu Pakalpojumus, iegādājoties preces, iesniedzot savus datus, nosūtot CV, aizpildot pieprasījuma veidlapu, turpinot pārlūkot vietni, datu subjekts apstiprina, ka ir izlasījis šo Privātuma politiku, izprot tās noteikumus un piekrīt tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat ievērot šīs Privātuma politikas noteikumus, lūdzu, pārtrauciet lietot šo Vietni.
 
Personas datu apstrādes principi
 
Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām.
Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem.
Dati ir precīzi, un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta.
Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams.
Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta tiesībām.
Dati ir drošībā.
 
Personas datu avoti
 
Dati tiek apstrādāti, kad persona izmanto mūsu pakalpojumus, piemēram, zvana, nosūta ziņu, e-pastu, piesakās jaunumu vēstuļu saņemšanai, apmeklē Vietni.
Personai nav pienākuma sniegt nekādus personas datus, taču atsevišķi pakalpojumi, piemēram, preču pārdošana un norēķini, nevar tikt sniegti, ja atbilstošie personas dati netiek sniegti.
 
Personas datu apstrādes mērķi
 
Mēs apstrādājam personas datus šādiem mērķiem: komercdarbības veicināšana, mārketinga kampaņas, klientu apkalpošana, klientu apmierinātības mērījumi, norēķinu administrēšana, mājaslapas uzturēšana un tās darbības uzlabošana, produktu piegāde, darbā pieņemšana, klientu aptauju veikšana, citi specifiski nolūki, par kuriem persona tiek informēta brīdi, kad sniedz attiecīgos datus.
Datu subjektu grupas: pircēji, biznesa partneri, Bioderma produktu lietotāji un tie, kas interesējas par Bioderma, vakanču kandidāti, darba meklētāji.
Tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: vārds, uzvārds, darbs, amats, personas kods, vecums / bērna vecums, mobilā telefona numurs, e-pasta adrese, IP adrese, vietnes apmeklējuma vēsture un apmeklējuma datums.
Tiek apstrādātas šādas personas datu īpašās kategorijas: dzimums, sejas ādas tips, ķermeņa ādas tips, fotoattēls, diagnoze vai dermatologa / alergologa vizīte, ādas tipa tests.
Datu saņēmēji un saņēmēju grupas: valsts iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, auditori, juridiskie un finanšu konsultanti, trešās puses, kas pārvalda programmatūru, hostingu.
 
Mēs apstrādājam personas datus:
 
Pārdošanu veicināšanas kampaņu realizācija. Datu subjektu grupas ir personas, kuras interesējas par mūsu izplatītajiem produktiem. Pārzinātie personas dati - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, vecums, dzimums. Dati tiek iegūti no datu subjekta. Datu subjektam ir tiesības piekrist / nepiekrist datu apstrādei šim nolūkam.
 
Jaunumu vēstuļu mārketings. Jaunumu vēstules, kas vērstas uz informēšanu un pārdošanu veicināšanu, tiek izsūtītas ar Mailchimp programmu. Apstrādātie dati: vārds, e-pasta adrese, ādas tips. Datu subjektam ir tiesības piekrist / nepiekrist datu apstrādei šim nolūkam.
 
Komunikācija ar klientiem. Tiek rīkotas dažādas akcijas, spēles, ārstu konsultācijas. Personas dati tiek iegūti no datu subjekta. Datu subjekti var arī uzdot jautājumus (Facebook sociālajā tīklā, vietnēs).
 
Jums ir tiesības jebkurā laikā atcelt jūsu personas datu apstrādi, rakstot uz e-pastu dati@remedica.lv, spiežot uz šo saiti, vai klikšķinot uz "Unsubscribe" linku katras jaunumu vēstules apakšdaļā.
 
Piedaloties konkursos, lejupielādējot digitālus produktus vai uzdodot jautājumus Vietnē, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus, norādot savu pilno vārdu un e-pasta adresi, ko varam izmantot, lai sniegtu jums informāciju nākotnē.
 
Personas datu apstrādes laiks
 
Personas dati tiek apstrādāti ne ilgāk kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķim, vai arī ne ilgāk kā to pieprasa datu subjekts. 
Parasti datus apstrādā 10 gadus pēc līguma termiņa beigām vai klientu attiecību beigām.
Bioderma vakanču kandidātu iesniegtie dati tiek glabāti 1 gadu.
 
Datu nodošana trešajām pusēm
 
Bioderma apstrādātie dati netiks sniegti trešajām pusēm bez datu subjekta iepriekšējas piekrišanas, izņemot tiesību aktos noteikto kārtību.
Datus var apstrādāt datu apstrādātāji, kas mums nodrošina grāmatvedību, domēnu hostingu, IT uzturēšanu, ārējo auditu un citus pakalpojumus.
Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai izpildītu līgumā noteiktās saistības. 
 
Datu subjektu tiesības
 
Katram datu subjektam ir šādas tiesības:
a) tiesības zināt (tikt informētam) par savu personas datu apstrādi;
b) tiesības piekļūt personas datiem, kurus apstrādā, un kā tos apstrādā, proti, iegūt informāciju par personas datu aizsardzības periodu, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu drošību, piekļuvi informācijai no jebkādiem avotiem, kā arī apskatīt visus apstrādātos konkrētās personas datus un mērķi, ar kuru tie tikuši apstrādāti;
c) tiesības pieprasīt personas datu labošanu, iznīcināšanu vai bloķēšanu vai personas datu apstrādes apturēšanu;
d) tiesības iebilst pret viņu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad šādus personas datus apstrādā, pamatojoties uz personas datu apstrādātāja vai trešās personas likumīgām interesēm, kurām ir sniegti personas dati;
(e) tiesības pieprasīt, lai iesniegtie personas dati tiktu iznīcināti;
f) tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi;
g) tiesības pieprasīt, lai viņa iesniegtie personas dati tiktu nosūtīti citam datu apstrādātājam, ar nosacījumu, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa piekrišanu vai līgumu, un ja tas ir tehniski iespējams (datu pārnesamība);
f) tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā par personas datu apstrādi.
 
Datu subjekts var iesniegt rakstisku pieprasījumu par viņa tiesību īstenošanu personīgi, pa pastu, ar kurjeru vai e-pastu, ar nosacījumu, ka tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments un ir iespējams pienācīgi identificēt un apstiprināt personas identitāti. Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mēs sniegsim atbildi 30 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas.
 
Pieprasījumu iespējams iesniegt šādos veidos: uz e-pastu dati@remedica.lv, pa telefonu +37122075272, vai uz biroju Antonijas ielā 24-12a, Rīgā, LV-1010.
 
Datu drošības nodrošināšana
 
Mēs ieviešam atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas un jebkādas citas nelikumīgas darbības. Visus personas datus un citu informāciju, ko sniedzis datu subjekts, uzskata par konfidenciālu.
 
Piekļuve personas datiem attiecas tikai uz tiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un autorizētiem datu apstrādātājiem, kuriem tas nepieciešams, lai veiktu darba funkcijas vai sniegtu pakalpojumus.
 
Sīkfaili
 
Tīmekļa vietne izmanto sīkfailus (cookies). Sīkfails ir informācija, kuru tīmekļa vietne (vietne) ievieto Jūsu datora sīkfailu datnē.
 
Mūsu vietnēs sīkfailus izmanto lietotāja darbību atvieglošanai. Sīkfaili ļauj mūsu vietnes serveriem Jūs atpazīt, kad piekļūstat vietnei, un automātiski pielāgot saturu atbilstoši Jūsu vajadzībām. Sīkfailu izmantošana palīdz mums uzzināt par mūsu lietotāju vajadzībām. Tie nodrošina mums arī vietnes izmantošanas statistikas datus, ko izmantojam, lai novērtētu tās darbības rezultātus un uzlabotu tos.
 
Tiek uzskatīts, ka mūsu vietnes lietotāji ir piekrituši sīkfailu izmantošanai, ja viņu pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkfailu pieņemšana. Ja jūs nepieņemat sīkfailus, tas ierobežos mūsu vietnē pieejamo pakalpojumu un funkciju izmantošanu, piemēram, Jūs nevarēsiet saglabāt savus personiskos iestatījumus vai veikt darījumus tiešsaistē.
 
Jūs jebkurā brīdī varat izvēlēties, lai Jūsu pārlūkprogramma pieņemtu sīkfailus. Ja nevēlaties, lai tas notiktu, Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai tā automātiski atspējotu tos, vai lai tā Jūs informētu ik reizi, kad kāda tīmekļa vietne pieprasa pievienot sīkfailu. Lūdzu, izmantojiet savas pārlūkprogrammas palīdzības funkciju, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus. 
 
Vairāk informācijas par sīkfailiem - AllAboutCookies.org vai www.google.com/privacy_ads.html 
 
Sociālo tīklu konti
 
Mēs pārvaldām kontus sociālajos tīklos Facebook, Instagram un Youtube. Visu jūsu sniegto informāciju sociālajos tīklos, tostarp informāciju, kas iegūta ar sociālo mediju sīkfailu palīdzību, kontrolē un pārvalda Facebook un Google Corporation. Iesakām iepazīties ar sociālo tīklu Facebook, Instagram un Youtube privātuma politiku par jūsu personas datu izmantošanu. Kā Bioderma Facebook, Instagram un Youtube kontu administratori, mēs izvēlamies mērķauditorijai piemērotus iestatījumus. Sociālais tīkls kā datu pārvaldnieks, sniedzot mums iespēju izveidot uzņēmuma kontu sociālajā tīklā, neļauj mums ietekmēt vai ierobežot datu vākšanu sociālajā tīklā. Mēs nevaram ietekmēt to, kāda informācija par jums tiek vākta tīklos Facebook, Instagram un Youtube.
 
Facebook sociālais tīkls apkopo informāciju par to, kāda veida saturu jūs apskatāt, kādas darbības jūs veicat Facebook ietvaros, ar ko jūs sazināties, cik bieži jūs esat aktīvi un citu informāciju, ieskaitot jūsu izmantoto ierīci. Lai uzzinātu vairāk par Facebook sociālā tīkla privātuma politiku, klikšķiniet šeit: https://www.facebook.com/policy.php
 
Instagram sociālais tīkls apkopo informāciju par to kāda veida saturu jūs apskatāt, kādas darbības jūs veicat tīkla ietvaros, ar ko jūs sazināties, cik bieži un cik ilgi to izmantojat, cik aktīvi esat, un citu informāciju. Lai uzzinātu vairāk par Instagram privātuma politiku, klikšķiniet šeit: http://instagram.com/legal/privacy/
 
Izmantojot YouTube sociālo tīklu vai skatoties Bioderma video ierakstus Youtube tīklā, tiek apkopoti un saglabāti dati par jūsu pārlūkprogrammu, lietoto ierīci, un citi. Lai uzzinātu vairāk par Youtube privātuma politiku, klikšķiniet šeit: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
 
Statistika
 
Google Analytics tiek izmantots, lai apkopotu un analizētu datus par vietnes pārlūkošanu. Vietnes pārlūkošanas vēsture tiek uzglabāta Google serveros ASV.
 
SAZINIETIES AR MUMS
 
Ja jums ir jautājumi par šiem Lietošanas noteikumiem, Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu dati@remedica.lv